Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2011 > California

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2011 > California

Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2011 tại California


DSCN9728.JPG

118 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 16, 2011

Họp Mặt Tiền Đại Hội ngày 14-7-2011 tại CA


DSCN9571.JPG

40 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 15, 2011

Họp Mặt TiềnTiền Đại Hội 2011 tại CA


DSCN9488.JPG

11 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 12, 2011

Winery tours đoàn du lịch Duy Tân 2011


DSCN9776.JPG

97 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 17, 2011

Đại Hội Duy Tân KTKN 2011 by Paul Tuấn


IMG_3061.JPG

241 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 18, 2011

Hình Ảnh Đại Hội Duy Tân KTKN 2011 by Mỹ Phương


Img_0601.jpg

56 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 18, 2011

Picnic Hậu Đại Hội 2011 by Mỹ Phương


IMG_0699.JPG

82 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 18, 2011

Picnic Hậu Đại Hội 2011 tại Mile Square Park


DSCN9929.JPG

47 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 18, 2011

Đại Hội Thế Giới KTKN 4 by Giáo Sư Nguyễn Ngọc Lâm


DSC03967.jpg

41 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 23, 2011

Hội Ái Hữu Trung Học Duy Tân, Phan Rang-Ninh Thuận 2011 by Phạm Hoàng Yến


hoiaihuuduytan2011-111.jpg

112 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 23, 2011

Đại Hội Duy Tân 2011 by tuan vuong


DHDuyTan2011052.jpg

53 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 25, 2011

Duy Tân Hội Ngộ 7-16-2011 by Thanh Huynh


DSCN1412.JPG

88 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 25, 2011

Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2011 by Huy Hoàn


DSC00551 (Fd).jpg

63 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 08 03, 2011

Ao Polo voi Logo DuyTan


IMG_3228.JPG

9 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 25, 2012

14 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - California
IMG_0513.JPG
hoiaihuuduytan2011-094.jpg
IMG_0518.JPG
IMG_3040.JPG
DSCN9610.JPG
DHDuyTan2011037.jpg
DSCN1482.JPG
IMG_2877.JPG
IMG_0697.JPG
IMG_0568.JPG
IMG_2974.JPG
DSC03967.jpg
Hàng trước: GS Yến và Lục-Tần
Hàng sau: Diệu Huyền, GS Nguyễn Ngọc Lưu, và GS Nguyễn Ngọc Lâm
DSCN9921.JPG
IMG_3026.JPG
IMG_0680.JPG
IMG_0651.JPG

Ảnh mới - California
IMG_3228.JPG
01 25, 2012
IMG_3227.JPG
01 25, 2012
IMG_3226.JPG
01 25, 2012
IMG_3225.JPG
01 25, 2012
IMG_3219.JPG
01 25, 2012
IMG_3218.JPG
01 25, 2012
IMG_3217.JPG
01 25, 2012
IMG_3216.JPG
01 25, 2012
IMG_3215.JPG
Nhung chiec ao polo voi logo Trung Hoc Duy Tan du mau sac nhu tram hoa dua no01 25, 2012
DSC00551 (Fd).jpg
Mạnh Thường Quân Mai Trực nhận qùa lưu niệm của ban tổ chức08 03, 2011
DSC00549 (Fd).jpg
08 03, 2011
DSC00547 (Fd).jpg
Mạnh Thường Quân anh chị Huỳnh Ngọc Thành08 03, 2011
DSC00548 (Fd).jpg
08 03, 2011
DSC00540 (Fd).jpg
08 03, 2011
DSC00545 (Fd).jpg
Mạnh Thường Quân Hoàng Yến08 03, 2011
DSC00533 (Fd).jpg
08 03, 2011
DSC00542 (Fd).jpg
08 03, 2011
DSC00544 (Fd).jpg
Mạnh Thường Quân Giáo sư Hoàng Yến 08 03, 2011
DSC00534 (Fd).jpg
08 03, 2011
DSC00539 (Fd).jpg
Mạnh Thừơng Quân Nguyễn Minh Tuấn nhận qùa cám ơn của ban tổ chức08 03, 2011