Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Trường Cũ Tình Xưa > USA

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Trường Cũ Tình Xưa > USA

Hình ảnh thầy cô và các bạn


TXdcuoi06.JPG

42 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 09 22, 2009

Nguyễn Công Đồng niên Khóa 1960-1968


DSCN4900.JPG

14 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 07, 2010

Những Kỷ niệm bên nhau


DSCN7908.JPG

16 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 10 08, 2010

Cô Quỳnh Uyển viếng thăm CA July 11


DSCN0887.JPG

50 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 01, 2011

Cô Quỳnh Uyển viếng thăm Atlanta 23-7-11


Dscn9997.jpg

29 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 25, 2011

 

5 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - USA
DSCN4863.JPG
Kha -Diệu Huyền -Tu sĩ Thích Chơn Giác
DSCN4900.JPG
Diệu Huyền và Tu sĩ Thích Chơn Giác
DSCN0881.JPG
mainhunghunglasvegas809.JPG
Vợ chồng Chung (úc),Kiều Loan, Vợ chồng Hùng(Canada), Mai Nhung
DSCN0836.JPG
DSCN0889.JPG
DSCN4862.JPG
Không được ngồi chung sofa vì phạm luật người tu .Diệu Huyền phải đứng bên cạnh Chơn Giác chúc người đường đi đến bến bờ giác ngộ tuy xa mà gần .
TXdcuoi06.JPG
Thảo Phụng
huongvalien.jpg
Ca sỹ Minh Hương và ca sỹ Quỳnh Liên
DSCN7849.JPG
Houston, TXDiem, Dieu Huyen
Dscn9989.jpg
TX damcuoi 09-7-9-09.JPG
Bốn chàng ngự lâm pháo thủ - Tín - Long - Thảo - Hùng
DSCN9972.JPG
DSCN0863.JPG
DSCN3020.JPG
TuanNgyyenvanCongNgThiLyLDDKieuDuyen.jpg
Paul Tuấn, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Thị Lý, Lê Đình Đức,Kiều Duyên Gặp nhau sau 36 năm.

Ảnh mới - USA
Dscn9997.jpg
07 25, 2011
Dscn9999.jpg
07 25, 2011
DSCN9993.JPG
07 25, 2011
Dscn9994.jpg
07 25, 2011
Dscn9990.jpg
07 25, 2011
Dscn9998.jpg
07 25, 2011
Dscn9989.jpg
07 25, 2011
Dscn9988.jpg
07 25, 2011
Dscn9995.jpg
07 25, 2011
Dscn9991.jpg
07 25, 2011
Dscn9986.jpg
07 25, 2011
Dscn9982.jpg
07 25, 2011
DSCN9972.JPG
07 25, 2011
Dscn9984.jpg
07 25, 2011
Dscn9986a.jpg
07 25, 2011
Dscn9981.jpg
07 25, 2011
Dscn9978.jpg
07 25, 2011
DSCN9973.JPG
07 25, 2011
DSCN9969.JPG
07 25, 2011
DSCN9968.JPG
07 25, 2011