Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Hậu Duệ Trung Học Duy Tân > Thành Đạt

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Hậu Duệ Trung Học Duy Tân > Thành Đạt

Song Hỷ Lâm Môn


photo 15.jpg

Cháu Lê hữu Giao (con trai Nha Sỹ Lê Trung và hoa khôi Duy Tân Vương kim Thoa) năm 2011 tốt nghiệp Bác sĩ nha khoa. Học thêm 3 năm nữa, ngày 23 tháng 5 năm 2014 tốt nghiệp Periodontist.
Erik Le (cháu nội Nha Sỹ Lê Trung và hoa khôi Duy Tân Vương kim Thoa), ra trường High School hôm 30 tháng 5 năm 2014. Erik Le lọt vào top 10 trên 420 học sình, nhà trưởng có mời cha mẹ đứng dậy để tán thưởng.

17 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 06 12, 2014

Graduation pictures of Phạm Trọng Hải


IMG_3779.JPG

Con út của anh chị Phạm Trọng Hoàng & Tạ Thị Thu Thủy là cháu Phạm Trọng Hải sinh 1988 tại Mỹ, tốt nghiệp Bachelor of Sciences in Chemistry at THE UNEVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN (UT).

4 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 06 06, 2011

2 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - Thành Đạt
photo 09.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn
photo 02.jpg
Erik Le đứng giữa ông bà nội
photo 05.jpg
Lê hữu Giao và cha mẹ
photo 16.jpg
Tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn
photo 17.jpg
Tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn
IMG_3772.JPG
IMG_3798.JPG
IMG_3779.JPG
photo 12.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn
photo 06.jpg
Lê hữu Giao và cha mẹ
IMG_3790.JPG
photo 04.jpg
Erik Le và bà nội
photo 15.jpg
Tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn
photo 13.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn
photo 10.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn
photo 01.jpg
Erik Le

Ảnh mới - Thành Đạt
photo 15.jpg
Tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 16.jpg
Tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 14.jpg
Tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 17.jpg
Tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 13.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 12.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 11.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 09.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 10.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 08.jpg
Bạn bè đến chung vui tiệc mừng Song Hỷ Lâm Môn06 12, 2014
photo 07.jpg
Lê hữu Giao và gia đình06 12, 2014
photo 04.jpg
Erik Le và bà nội06 12, 2014
photo 05.jpg
Lê hữu Giao và cha mẹ06 12, 2014
photo 06.jpg
Lê hữu Giao và cha mẹ06 12, 2014
photo 03.jpg
Erik Le và gia đình06 12, 2014
photo 02.jpg
Erik Le đứng giữa ông bà nội06 12, 2014
photo 01.jpg
Erik Le06 12, 2014
IMG_3779.JPG
06 06, 2011
IMG_3790.JPG
06 06, 2011
IMG_3798.JPG
06 06, 2011