Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2012 > USA

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2012 > USA

Thăm thầy Tạ Văn Phúc ngày 10-9-2012


WP_000226.jpg

76 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 22, 2013

Halloween 2012


photo (38).JPG

41 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 01, 2012

Chợ Hoa Tết 2012


IMG_2989.JPG

101 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 04 14, 2012

Chúng Mình Ba Đứa ...đi ăn hàng ..


IMG_3183.JPG

36 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 04 14, 2012

Thầy Nguyễn Ngọc Lâm đến thăm Minh Hiếu


NOV0192.JPG

20 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 04 14, 2012

Đến Thăm GS Nguyễn Ngọc Lâm ở Midway City (Hình do thầy Nguyễn Ngọc Lâm chụp)


NOV0210.JPG

Diệu Huyền và Henry Cai Đến Thăm GS Nguyễn Ngọc Lâm ở Midway City ngày 03-18-2012

19 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 03 30, 2012

Thăm Thầy Tạ Văn Phúc ngày 3-18-2012


IMG_3661.JPG

45 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 03 22, 2012

HÌNH ẢNH THĂM VIẾNG GIA ĐÌNH CỰU GIÁO SƯ TẠ VĂN PHÚC, CALIFORNIA


IMG_025.jpg

Chúa Nhật vừa qua, một số cựu học sinh trung học Duy Tân, PhanRang đã thăm viếng gia đình cựu giáo sư Tạ văn Phúc, nam California. Phía đoàn gồm có: Diêu Huyền, Kiều thị Là & Tôn Thất Ái Mỹ, Trình đế Đáng & Phạm Hoàng Phấn, Kiều Duyên & Trực, Dương Huỳnh Quí & Hương và cô Nga (Cựu giáo sư trường Nông Lâm Súc PhanRang).

28 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 03 22, 2012

Hẹn hò trước lò bánh căn tại Cali ngày 3-15-2012


IMG_3543.JPG

42 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 03 21, 2012

Viếng vườn thượng uyển của thầy Nguyễn Ngọc Lâm


IMG_3770.JPG

42 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 03 21, 2012

Họp Mặt Phan Rang 2012


MVI_2101.jpg

68 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 02 15, 2012

Họp Mặt Hội Thân Hữu Ninh Thuận 7-12


IMG_4258.JPG

41 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 02, 2012

Tham gia hội Bình Thuận 7-12


IMG_4279.JPG

17 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 02, 2012

Đám Cưới Đầu Xuân


IMG_3033.JPG

54 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 02, 2012

14 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - USA
IMG_2027.JPG
IMG_5611.JPG
IMG_3675.JPG
IMG_2974.JPG
IMG_2020.JPG
IMG_1111.JPG
IMG_3088.JPG
IMG_3174.JPG
Bánh xèo
IMG_3540.JPG
IMG_3087.JPG
Minh Hạo - Mỹ Phương
photo (35).JPG
IMG_3667.JPG
IMG_021.jpg
IMG_3101.JPG
IMG_3024.JPG
IMG_3530.JPG

Ảnh mới - USA
WP_000226.jpg
01 22, 2013
WP_000224.jpg
01 22, 2013
WP_000223.jpg
01 22, 2013
WP_000222.jpg
01 22, 2013
WP_000213.jpg
01 22, 2013
WP_000219.jpg
01 22, 2013
WP_000217.jpg
01 22, 2013
WP_000215.jpg
01 22, 2013
WP_000209.jpg
01 22, 2013
WP_000210.jpg
01 22, 2013
WP_000206.jpg
01 22, 2013
IMG_5694.JPG
01 22, 2013
WP_000197.jpg
01 22, 2013
IMG_5693.JPG
01 22, 2013
IMG_5691.JPG
01 22, 2013
IMG_5692.JPG
01 22, 2013
IMG_5689.JPG
01 22, 2013
IMG_5688.JPG
01 22, 2013
IMG_5687.JPG
01 22, 2013
IMG_5684.JPG
01 22, 2013