Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2011 > USA

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2011 > USA

Hình ảnh Đến Thăm Thầy Tạ Văn Phúc ngày 26-9-2011


IMG_0947.JPG

62 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 09 30, 2011

Hẹn nhau tại Blosa


IMG_0685.JPG

11 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 10 01, 2011

Cali một thoáng gặp nhau 25-9-11


IMG_0927.JPG

6 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 10 01, 2011

Gặp nhau cuối tuần


IMG_0675.JPG

14 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 10 01, 2011

Lê Xuân Lộc và 2 chàng ngự lâm !!


normal_IMG_0863.jpg

5 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 03 30, 2011

Hôị Thân Hữu Ninh Thuận Bắc CA Xuân 2011


IMG_1233.JPG

91 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 04 01, 2011

Gặp nhau tại nhà Kiều Duyên


DSCN7719.JPG

12 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 04 01, 2011

Hẹn nhau tại Hồng Ân


DSCN7212.JPG

6 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 04 01, 2011

Duy Tân Tại DC 10-02-11


DSCF4003.JPG

5 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 10 06, 2011

Hái Hồng nhà Diệu Huyền Oct 11


IMG_1355.JPG

49 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 11, 2011

Từ DC đến Atlanta


IMG_1285.JPG

67 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 11, 2011

Tại nhà Lâm Minh Ngọc


IMG_1340.JPG

18 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 11, 2011

12 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - USA
DSCN7706.JPG
Diệu Huyền enjoy !!!
IMG_1242.JPG
IMG_1111.JPG
IMG_0687.JPG
Kiều Duyên
IMG_1232.JPG
IMG_1321.JPG
Hái luôn cả cành đẹp không
IMG_1155.JPG
IMG_1149.JPG
IMG_1227.JPG
IMG_0999.JPG
Cô bảo cười đi _ Thầy cười vẫn còn đẹp trai và phúc hậu phải không các bạn !!!
IMG_1123.JPG
IMG_1220.JPG
IMG_0675.JPG
Diệu Huyền được ăn bánh xèo Phanrang với món nước mắm đặc biệt do bàn tay khéo léo của chị Hương
IMG_0947.JPG
Giáo Sư Tạ Văn Phúc đang xem tờ đặc san Duy Tân 2011 "Một Thời Vẫn nhớ ..."
IMG_1271.JPG
IMG_0963.JPG
Thầy Tạ Văn Phúc và Diệu Huyền45 năm trước thầy cầm phấn trắng vẽ hình trên bảng miệng đọc không thiếu một dấu chấm dấu vết nào ,trò chép xong học thuộc lòng cũng không thiếu một chữ.....

Ảnh mới - USA
IMG_1285.JPG
11 11, 2011
IMG_1276.JPG
11 11, 2011
IMG_1282.JPG
11 11, 2011
IMG_1278.JPG
11 11, 2011
IMG_1279.JPG
11 11, 2011
IMG_1277.JPG
11 11, 2011
IMG_1273.JPG
11 11, 2011
IMG_1271.JPG
11 11, 2011
Img_1284.jpg
11 11, 2011
IMG_1281.JPG
11 11, 2011
IMG_1280.JPG
11 11, 2011
IMG_1274.JPG
11 11, 2011
IMG_1275.JPG
11 11, 2011
IMG_1272.JPG
11 11, 2011
IMG_1264.JPG
11 11, 2011
IMG_1261.JPG
11 11, 2011
IMG_1269.JPG
11 11, 2011
IMG_1262.JPG
11 11, 2011
IMG_1248.JPG
11 11, 2011
Img_1267.jpg
11 11, 2011