Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2011 > USA

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2011 > USA

Hình ảnh Đến Thăm Thầy Tạ Văn Phúc ngày 26-9-2011


IMG_0947.JPG

62 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 09 30, 2011

Hẹn nhau tại Blosa


IMG_0685.JPG

11 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 10 01, 2011

Cali một thoáng gặp nhau 25-9-11


IMG_0927.JPG

6 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 10 01, 2011

Gặp nhau cuối tuần


IMG_0675.JPG

14 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 10 01, 2011

Lê Xuân Lộc và 2 chàng ngự lâm !!


normal_IMG_0863.jpg

5 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 03 30, 2011

Hôị Thân Hữu Ninh Thuận Bắc CA Xuân 2011


IMG_1233.JPG

91 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 04 01, 2011

Gặp nhau tại nhà Kiều Duyên


DSCN7719.JPG

12 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 04 01, 2011

Hẹn nhau tại Hồng Ân


DSCN7212.JPG

6 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 04 01, 2011

Duy Tân Tại DC 10-02-11


DSCF4003.JPG

5 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 10 06, 2011

Hái Hồng nhà Diệu Huyền Oct 11


IMG_1355.JPG

49 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 11, 2011

Từ DC đến Atlanta


IMG_1285.JPG

67 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 11, 2011

Tại nhà Lâm Minh Ngọc


IMG_1340.JPG

18 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 11, 2011

12 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - USA
IMG_1314.JPG
Mình cụng tách trà nhen !!!
IMG_1301.JPG
IMG_1219.JPG
IMG_1218.JPG
IMG_0684.JPG
Kiều Duyên Quang Anh - Diệu Huyền - Dương Huỳnh Qúy hẹn nhau tại Bolsa
IMG_1007.JPG
Thầy trò bịn rịn chia tay ...
IMG_0966.JPG
IMG_1262.JPG
DSCF4005.JPG
Ba nội tướng xinh đẹp - Ngọc Hạnh - Hiếu Thuận - Duy HiềnNhững bông hồng vượng phu ích tử !!!
IMG_0979.JPG
Hòn non bộ rất công phu
IMG_1226.JPG
IMG_1353.JPG
DH nói không sao đâu . Loan nói DH cắt bớt sang năm sẽ ra sai trái hơn
IMG_0987.JPG
Thật ngon khéo còn đẹp nữa. Lần nào đến thăm cũng được cô cho ăn thịnh soạn. Cám ơn cô thật nhiều
IMG_0967.JPG
IMG_0677.JPG
Dương Huỳnh Quý hội trưởng Hội Aí Hữu Trung Học Duy Tân Phanrang
IMG_1146.JPG

Ảnh mới - USA
IMG_1285.JPG
11 11, 2011
IMG_1276.JPG
11 11, 2011
IMG_1282.JPG
11 11, 2011
IMG_1278.JPG
11 11, 2011
IMG_1279.JPG
11 11, 2011
IMG_1277.JPG
11 11, 2011
IMG_1273.JPG
11 11, 2011
IMG_1271.JPG
11 11, 2011
Img_1284.jpg
11 11, 2011
IMG_1281.JPG
11 11, 2011
IMG_1280.JPG
11 11, 2011
IMG_1274.JPG
11 11, 2011
IMG_1275.JPG
11 11, 2011
IMG_1272.JPG
11 11, 2011
IMG_1264.JPG
11 11, 2011
IMG_1261.JPG
11 11, 2011
IMG_1269.JPG
11 11, 2011
IMG_1262.JPG
11 11, 2011
IMG_1248.JPG
11 11, 2011
Img_1267.jpg
11 11, 2011