Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2013 > Úc Châu

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2013 > Úc Châu

Anh Phan Thanh Tân và Sydney


sydney11.jpg

12 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 08 16, 2013

 

1 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - Úc Châu
sydney06.jpg
Anh Phan Thanh Tân và chị Lan trên thềm Nhà Hát Con SòHòn đảo giữa sông nước ở phía xa là Fort Denison. Trong thời kỳ Úc còn là thuộc địa của Anh quốc, Fort Denison được dùng làm nhà tù.
sydney01.jpg
Cầu Cảng Sydney (Sydney Harbour Bridge) trong hoàng hôn
sydney11.jpg
anh Phan Thanh Tân, chị Lan và bến phà Circular Quay
sydney04.jpg
Anh Phan Thanh Tân và chị Lan cạnh Nhà Hát Con Sò
sydney02.jpg
Nhà Hát Con Sò (Sydney Opera House) nhìn từ phía Bắc
sydney12.jpg
anh Phan Thanh Tân và chị Lan trước bến phà Circular Quay
sydney05.jpg
sydney08.jpg
anh Phan Thanh Tân, chị Lan và quán nước dọc theo đường vào Nhà Hát Con Sò
sydney07.jpg
sydney10.jpg
sydney03.jpg
Anh Phan Thanh Tân và chị Lan trên đường vào Nhà Hát Con Sò
sydney09.jpg
Sydney Botanic garden

Ảnh mới - Úc Châu
sydney11.jpg
anh Phan Thanh Tân, chị Lan và bến phà Circular Quay08 16, 2013
sydney09.jpg
Sydney Botanic garden08 16, 2013
sydney10.jpg
08 16, 2013
sydney12.jpg
anh Phan Thanh Tân và chị Lan trước bến phà Circular Quay08 16, 2013
sydney06.jpg
Anh Phan Thanh Tân và chị Lan trên thềm Nhà Hát Con SòHòn đảo giữa sông nước ở phía xa là Fort Denison. Trong thời kỳ Úc còn là thuộc địa của Anh quốc, Fort Denison được dùng làm nhà tù.08 16, 2013
sydney08.jpg
anh Phan Thanh Tân, chị Lan và quán nước dọc theo đường vào Nhà Hát Con Sò08 16, 2013
sydney07.jpg
08 16, 2013
sydney03.jpg
Anh Phan Thanh Tân và chị Lan trên đường vào Nhà Hát Con Sò08 16, 2013
sydney04.jpg
Anh Phan Thanh Tân và chị Lan cạnh Nhà Hát Con Sò08 16, 2013
sydney05.jpg
08 16, 2013
sydney02.jpg
Nhà Hát Con Sò (Sydney Opera House) nhìn từ phía Bắc08 16, 2013
sydney01.jpg
Cầu Cảng Sydney (Sydney Harbour Bridge) trong hoàng hôn08 16, 2013