Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2014 > Âu Châu

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2014 > Âu Châu

Thảnh Thơi


Img_1889.jpg

Các sinh hoạt mới của cựu giáo sư và cựu học sinh Phan Rang - Ninh Thuận tại quốc nội và hải ngoại năm 2014

3 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 03 27, 2015

 

1 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - Âu Châu
IMG_1247.JPG
Bốn cụ già cựu h/s Duy Tân tại Paris, đi ăn trưa xong uống café ở quân 13 hôm 6/11/2014.... Hẹn sẽ gặp nhau ngày 27/11
IMG_1444.JPG
Anh Ngô Tất Thái và anh Hồ Đình Qui ngày 27/11 tại Paris
Img_1889.jpg
Ăn trưa ở Paris 13e hôm 26/3/2015
 

Ảnh mới - Âu Châu
Img_1889.jpg
Ăn trưa ở Paris 13e hôm 26/3/201503 27, 2015
IMG_1444.JPG
Anh Ngô Tất Thái và anh Hồ Đình Qui ngày 27/11 tại Paris 11 29, 2014
IMG_1247.JPG
Bốn cụ già cựu h/s Duy Tân tại Paris, đi ăn trưa xong uống café ở quân 13 hôm 6/11/2014.... Hẹn sẽ gặp nhau ngày 27/1111 12, 2014