Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2014 > Úc Châu

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2014 > Úc Châu

Nhóm bạn Duy Tân tại Melbourne


IMG_3592.JPG

3 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 12 04, 2014

Melbourne, tháng 11/2014


melbourne201411032.jpg

Tháng 11, Melbourne vào cuối Xuân, thời tiết ấm áp, cây lá xanh tươi và trăm hoa đua nở.

32 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 23, 2014

Melbourne, tháng 7/2014


IMG_5973.JPG

Anh Trần Thanh Công và các bạn Duy Tân tại Australia

6 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 23, 2014

 

3 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - Úc Châu
IMG_5985.JPG
melbourne201411012.jpg
Thăm Yerring Station, Domaine Chandon vườn rượu nho ở Yarra Valley
IMG_5977.JPG
IMG_5983.JPG
melbourne201411005.jpg
melbourne201411008.jpg
melbourne201411023.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?
IMG_5984.JPG
melbourne201411028.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?
IMG_3584.JPG
melbourne201411024.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?
IMG_3592.JPG
melbourne201411014.jpg
Thăm Yerring Station, Domaine Chandon vườn rượu nho ở Yarra Valley
melbourne201411009.jpg
Hậu đám cưới, họp mặt ở nhà anh Nguyễn Văn Bông (1974) và nhà anh chị Nguyễn Văn Đức và Thu.
DSC01257.JPG
melbourne201411021.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?

Ảnh mới - Úc Châu
IMG_3592.JPG
12 04, 2014
IMG_3584.JPG
12 04, 2014
DSC01257.JPG
12 04, 2014
melbourne201411032.jpg
11 23, 2014
melbourne201411030.jpg
11 23, 2014
melbourne201411029.jpg
11 23, 2014
melbourne201411027.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?11 23, 2014
melbourne201411031.jpg
11 23, 2014
melbourne201411028.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?11 23, 2014
melbourne201411026.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?11 23, 2014
melbourne201411025.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?11 23, 2014
melbourne201411023.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?11 23, 2014
melbourne201411022.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?11 23, 2014
melbourne201411024.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?11 23, 2014
melbourne201411020.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?11 23, 2014
melbourne201411021.jpg
Mùa Xuân cũng là mùa hoa hồng, nhân tiện các chị đi thăm Werribee Mansion và Vườn Hoa Hồng, hoa và người, ai đẹp hơn?11 23, 2014
melbourne201411019.jpg
Maroondah Dam, đập chứa nước ngọt cho người dân Melbourne.11 23, 2014
melbourne201411012.jpg
Thăm Yerring Station, Domaine Chandon vườn rượu nho ở Yarra Valley 11 23, 2014
melbourne201411018.jpg
Thăm Yerring Station, Domaine Chandon vườn rượu nho ở Yarra Valley 11 23, 2014
melbourne201411017.jpg
Thăm Yerring Station, Domaine Chandon vườn rượu nho ở Yarra Valley 11 23, 2014