Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2017 > Việt Nam

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2017 > Việt Nam

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận - photo: Nguyễn Mỹ


nm-20170107-16.jpg

42 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 26, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận p2


sg2-20170107-16050.jpg

33 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 20, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận - photo: Trần Phước Chung


pc-20170107-125.jpg

Vào trưa ngày 7. 1. 2017 có buổi Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận tại nhà hàng Diamond Place II số 584 đường Âu Cơ - Saigon

125 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 26, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận - photo: Thuy Nguyen


tn-2017010702.jpg

3 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 16, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận - photo: Lan Cady


lc-2017010709.jpg

9 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 16, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận - photo: Giang Nhi Le


gnl-2017010709.jpg

9 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 16, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận - photo: Minh Tran Ngoc


mtn-2017010706a.avi

Em gái DIỆU HIỀN ở Mỹ về nối vòng tay lớn học sinh Duy Tân và đồng hương tại Saigon ngày 07-01-2017
Đây là kỷ niệm ngọt ngào nhất, không phai trong đời của 3 chàng ngự lâm nhà quê chúng tôi.
Năm mới kính chúc DIỆU HIỀN gia đình cùng các Bạn Học sinh DUY TÂN dồi dào sức khỏe, Thịnh vượng.

9 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 12, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận p1


dh-2017010712.jpg

14 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 12, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận - photo: Le Anh Nguyen


lan-2017010749.jpg

Duy Tân cùng nhau gặp mặt đầu năm 2017 tại Diamond Place II Convention Center.

49 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 10, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận - photo: Huỳnh Mai


hm-2017010726.jpg

26 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 09, 2017

Họp mặt Trung Học Duy Tân và Đồng Hương Ninh Thuận 7-1-2017 - photo: Lê Hữu Phúc


lhp-2017010731.jpg

Hop mặt Duy Tân ngày 7-1-2017 Tại Diamond Palace 2

31 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 01 09, 2017

 

11 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - Việt Nam
lan-2017010749.jpg
sg2-20170107-13002.jpg
lan-2017010704.jpg
lhp-2017010722.jpg
lan-2017010747.jpg
lan-2017010740.jpg
lan-2017010748.jpg
sg2-20170107-11160.jpg
sg2-20170107-13260.jpg
hm-2017010705.jpg
pc-20170107-009.jpg
nm-20170107-06.jpg
lc-2017010702.jpg
pc-20170107-115.jpg
lan-2017010728.jpg
sg2-20170107-13360.jpg

Ảnh mới - Việt Nam
pc-20170107-125.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-124.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-121.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-123.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-122.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-120.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-119.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-117.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-118.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-115.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-114.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-116.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-113.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-112.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-111.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-110.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-109.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-107.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-108.jpg
01 26, 2017
pc-20170107-105.jpg
01 26, 2017