Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Sinh Hoạt Phan Rang

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Sinh Hoạt Phan Rang
Chuyên mục Albums Ảnh
Sinh Hoạt Phan Rang 2017
Việt Nam
11 144
Sinh Hoạt Phan Rang 2016
Việt Nam
8 122
Australia
1 36
Sinh Hoạt Phan Rang 2015
USA
2 104
Australia
4 33
Việt Nam
6 46
France
3 34
Sinh Hoạt Phan Rang 2014
Âu Châu
1 3
Úc Châu
3 41
USA
13 288
Việt Nam
6 98
Sinh Hoạt Phan Rang 2013Các sinh hoạt mới của cựu giáo sư và cựu học sinh Phan Rang - Ninh Thuận tại quốc nội và hải ngoại năm 2013
Việt Nam
3 65
USA
12 436
Âu Châu
1 3
Úc Châu
1 12
Sinh Hoạt Phan Rang 2012Các sinh hoạt mới của cựu giáo sư và cựu học sinh Phan Rang - Ninh Thuận tại quốc nội và hải ngoại năm 2012
Việt Nam
2 89
Australia
USA
14 630
Sinh Hoạt Phan Rang 2011Các sinh hoạt mới của cựu giáo sư và cựu học sinh Phan Rang - Ninh Thuận tại quốc nội và hải ngoại năm 2011
Australia
3 23
Âu Châu
1 25
USA
12 346
Việt Nam
8 173
Sinh Hoạt Phan Rang 2010
Australia
2 15
USA
15 688
Việt Nam
21 490
Sinh Hoạt Phan Rang 2009Các sinh hoạt mới của cựu giáo sư và cựu học sinh Phan Rang - Ninh Thuận tại quốc nội và hải ngoại năm 2009
Australia
3 31
Paris
1 15
USA
17 1075
Việt Nam
4 128

Ảnh ngẫu nhiên - Sinh Hoạt Phan Rang
IMG_3067.JPG
IMG_1110.JPG
003-y-kien.JPG
DSC08359.JPG
Anh Nghiêm Xuân Định và Nguyễn Trọng Nở
DSCN5647.JPG
292.JPG
DSC02126.JPG
IMG_0176.JPG
DSC04000.JPG
DSC00944.JPG
DSCN5529.JPG
DSC_0063.jpg
Tiết mục sôi động của Các bạn hướng đạo
IMG_2843.JPG
Hinh cu_0003.jpg
Bạn học Duy Tân gặp lại tại Phan Rang sau 39 năm Từ bên Phải hình sang : Nguyễn Trọng Nở , Lê Thọ , Kiều Trọng Ái Hữu , Lê Quốc Vũ , Châu Tấn Nguyên , Hùynh Phương - Trần Văn Mỹ làm "phó nháy"
image006.jpg
IMG_1198.JPG

Ảnh mới - Sinh Hoạt Phan Rang
WP_20170819_008.jpg
08 28, 2017
WP_20170819_006.jpg
08 28, 2017
WP_20170819_010.jpg
08 28, 2017
WP_20170819_007.jpg
08 28, 2017
WP_20170819_004.jpg
08 28, 2017
WP_20170819_009.jpg
08 28, 2017
Dscf1893.jpg
08 01, 2017
Dscf1892.jpg
Phạm văn Khôi, Ngô văn Đỉnh, Trần văn Tám, Phan thị Minh, vợ Khôi, Vợ Phúc, Lê Thuận ..08 01, 2017
IMG_0478.JPG
vc Lê Hữu Phúc, vc Phạm văn Khôi08 01, 2017
Img_1035.jpg
Anh Phạm Văn Khôi cùng đi với Tám, Thành, Lê Thuận thăm anh Nam và tặng quà08 01, 2017
Img_1036.jpg
Anh Phạm Văn Khôi cùng đi với Tám, Thành, Lê Thuận thăm anh Nam và tặng quà08 01, 2017
Img_1034.jpg
Anh Phạm Văn Khôi cùng đi với Tám, Thành, Lê Thuận thăm anh Nam và tặng quà08 01, 2017
lethuan0671.jpg
07 18, 2017
lethuan0670.jpg
07 18, 2017
IMG_0996.JPG
07 18, 2017
IMG_9321.jpg
02 10, 2017
DSC_2518.jpg
02 10, 2017
IMG_9278.jpg
02 10, 2017
IMG_9322.jpg
02 10, 2017
IMG_9327.jpg
02 10, 2017