Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Home > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2017 > California

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2017 > California

Du Lịch trên chiếc tàu lớn nhất thế giới


Img_6645.jpg

52 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 11 02, 2017

Picnic tại Mile Square park ngày 23/7/2017 - photos by Thuy Dinh


td-ms17-29.jpg

35 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 08 08, 2017

Picnic tại Mile Square park ngày 23/7/2017


ms-dh10-13.jpg

15 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 08 07, 2017

Màn vũ "Thương ca tiếng Việt" của đoàn Vũ "Việt Cầm"


vc-dh10-25.jpg

25 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 08 03, 2017

Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 10 - photos by Loi Anh Tran, tuyetnguyens


tn-dh10-02.jpg

10 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 08 03, 2017

Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 10 - photos by Dat Nguyen


dn-dh10-20.jpg

21 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 08 01, 2017

Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 10 - photos by GS. Nguyễn Ngọc Lâm


nnl-dh10-10.jpg

10 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 31, 2017

Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 10 - photos by Thuy Dinh


thuydinh-dh10-40.jpg

41 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 30, 2017

Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 10 - photos by ThaoM Do


Img_9995.jpg

36 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 29, 2017

Talk Show 2017


Img_3075.jpg

Talk show Đài VNA TV 57.3 Sẽ phát sóng lúc 2.15pm ngày 20/ 7/2017.
Chương trình đại hội thế giới trung học duy tân khung trời kỷ niệm lần thứ 10 tại Cali 22/7/2017 vào lúc 11.30" tại nhà hàng seafood Paracel 15583 Đường Brookhurst st Westminster Ca 92682

8 Bức ảnh, Ảnh upload mới nhất vào 07 19, 2017

10 albums trên 1 trang

Ảnh ngẫu nhiên - California
td-ms17-07.jpg
Img_9897.jpg
td-ms17-27.jpg
dn-dh10-01.jpg
ms-dh10-02.jpg
thuydinh-dh10-21.jpg
ms-dh10-08.jpg
thuydinh-dh10-26.jpg
Img_9935.jpg
dn-dh10-08.jpg
thuydinh-dh10-31.jpg
Img_0014.jpg
tn-dh10-02.jpg
vc-dh10-24.jpg
nnl-dh10-05.jpg
Img_3066.jpg

Ảnh mới - California
Img_6645.jpg
11 02, 2017
Img_6633.jpg
11 02, 2017
IMG_9129.JPG
11 02, 2017
Img_6631.jpg
11 02, 2017
Img_3088.jpg
11 02, 2017
Img_3094.jpg
11 02, 2017
Img_3086.jpg
11 02, 2017
Img_3084.jpg
11 02, 2017
Img_3048.jpg
11 02, 2017
Img_3055.jpg
11 02, 2017
Img_2927.jpg
11 02, 2017
Img_2993.jpg
11 02, 2017
Img_2989.jpg
11 02, 2017
Img_2930.jpg
11 02, 2017
Img_2938.jpg
11 02, 2017
Img_2933.jpg
11 02, 2017
Img_2925.jpg
11 02, 2017
Img_2924.jpg
11 02, 2017
Img_2914.jpg
11 02, 2017
Img_2918.jpg
11 02, 2017