Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2009 by Minh Tâm

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2009 > California > Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2009 by Minh Tâm

Tiêu đề  +   - 
Tên ảnh  +   - 
Ngày  +   - 
POSITION  +   - 
DSC_0298.JPG
Minh Tâm @ restaurant
DSC_0299.JPG
Minh Tâm & Hùng
DSC_0300.JPG
DSC_0301.JPG
DSC_0302.JPG
c. Phụng, Minh Tam, c. Quy, c. Thu Lê
DSC_0303.JPG
a. Thảo, c. Minh Hương K., Minh Tâm
DSC_0304.JPG
DSC_0305.JPG
DSC_0306.JPG
DSC_0307.JPG
Houston gang & ... Linh, Trang, Ngọc Bích, c. Phụng, Cẩm Trang, Dương
DSC_0308.JPG
Dương, Cẩm Trang, Minh Tâm, Hùng
DSC_0309.JPG
Minh Tâm, Ngọc Bích
DSC_0310.JPG
Bình Dương, Cẩm Trang
DSC_0311.JPG
DSC_0312.JPG
DSC_0313.JPG
Hằng Nga, ca sĩ & emcee
DSC_0314.JPG
Minh Tâm, Hằng Nga
DSC_0315.JPG
DSC_0316.JPG
DSC_0317.JPG
Thày Phạm Hoàng Chương, Minh Tâm, Ngọc Bích
DSC_0318.JPG
Ngọc Bích, Minh Tâm
DSC_0319.JPG
the star & his mother, Ngọc Bích
DSC_0320.JPG
ĐXHoàng, Minh Tâm, good looking, Ngọc Bích, c. Hương
DSC_0321.JPG
Minh Tâm, the son, Ngọc Bích
DSC_0322.JPG
DSC_0323.JPG
DSC_0325.JPG
Minh Tâm, Lê Mộng Hùng (người không bao giờ cười)
DSC_0326.JPG
Lê Mộng Hùng, Minh Tâm
DSC_0327.JPG
DSC_0328.JPG
DSC_0329.JPG
DSC_0330.JPG
DSC_0331.JPG
GS Phan Khắc Hưng & Minh Tâm
DSC_0333.JPG
anh Nguyễn Sĩ Thảo & chị Nguyễn Kim Phụng (Canada)
DSC_0334.JPG
Thầy cô Hưng & Minh Tâm
DSC_0335.JPG
Minh Tâm, thày Hinh, thầy Phúc, a. Lê Mộng Hùng, thày Hưng
DSC_0336.JPG
Hiền Hòa, Minh Tâm, Kim Dung
DSC_0337.JPG
Hiền Hòa, Minh Tâm, Kim Dung
DSC_0338.JPG
the handsome son & Ngọc Bích
DSC_0339.JPG
Bình Dương & Cẩm Trang, đôi trai tài gái sắc
DSC_0341.JPG
Ban Nhạc Hằng Nga
DSC_0342.JPG
Minh Tâm & Lê Phạm Hùng
DSC_0344.JPG
Minh Tâm & anh Thảo, chị Phụng
DSC_0345.JPG
Minh Tâm & buddy Tuấn
DSC_0346.JPG
the gang, Phụng, Cẩm Trang, Minh Tâm, LĐình Đức, Minh Hưong Khúc, Kiều La
DSC_0347.JPG
one more, Ngọc Bích
DSC_0349.JPG
singing Duy Tân hành khúc. Đinh Xuân Hoàng (in blue) has the loudest voice
DSC_0350.JPG
DSC_0352.JPG
Bùi Thị Cẩm Trang
DSC_0353.JPG
Đinh Xuân Hoàng
DSC_0354.JPG
Lê Mộng Hùng
DSC_0356.JPG
Diệu Huyền
DSC_0357.JPG
4 chị em múa nón Kim Dung, Sơn Ca, Hằng Nga, Hiền Hòa
DSC_0358.JPG
DSC_0359.JPG
Class of the youngsters
DSC_0361.JPG
DSC_0362.JPG
Sad, class of 69/75 Only Lê Đình Đức, Minh Tâm, Minh Tuấn
DSC_0364.JPG
Class of ... Trang, em gái của Diệu Huyền, ..., Ngọc Bích
DSC_0365.JPG
DSC_0366.JPG
DSC_0367.JPG
Hằng Nga, Minh Tâm, Hiền Hòa, Sơn Ca (Tâm & Hòa bạn tiểu học)
DSC_0368.JPG
thêm chị Kim Dung & anh Hùng
DSC_0369.JPG
a. Dũng, Sơn Ca, Kim Dung, Hiền Hòa, Sơn ca, a. Hùng gia đình nghệ sĩ
DSC_0370.JPG
Minh Tâm, alone at last
DSC_0371.JPG
Minh Tâm, Hiền Hòa (bạn tiểu học)
DSC_0372.JPG
the couple
DSC_0373.JPG
chị Hương, anh Dương Huỳnh Quý, Minh Tâm, Hùng
DSC_0374.JPG
DSC_0375.JPG
DSC_0377.JPG
Diệu Huyền, Minh Hương K., Minh Tâm
DSC_0378.JPG
Minh Tâm, Diệu Huyền
DSC_0379.JPG
Diệu Huyền, Minh Hương K.
DSC_0380.JPG
Minh Hương K., Minh Tâm
DSC_0381.JPG
Ngọc Bích, Cẩm Trang, Minh Hương K., Diệu Huyền, Minh Tâm
DSC_0382.JPG
DSC_0383.JPG
Minh Tâm & c. Quý
DSC_0384.JPG
Tiệc tàn...
DSC_0385.JPG
DSC_0386.JPG
IMG_6336_Small.JPG
IMG_6707_Small.JPG
IMG_6708_Small.JPG
IMG_6718_small.JPG
IMG_6722_small.JPG
IMG_6727_small.JPG
IMG_6728_small.JPG
IMG_6730_Small.JPG
IMG_6732_Small.JPG
IMG_6733_Small.JPG
IMG_6735_Small.JPG
IMG_6746_Small.JPG
IMG_6748_Small.JPG
IMG_6751_Small.JPG
IMG_6757_Small.JPG
   
94 ảnh trên 1 trang