Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2009

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2009 > California > Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2009

Tiêu đề  +   - 
Tên ảnh  +   - 
Ngày  +   - 
POSITION  +   - 
DSCN1431.JPG
Anh Mỹ- Là_ Diệu Huyền_Minh Hương_Anh Đạt1 Lời bình
DSCN1432.JPG
Võ Thành Tín - Diệu Huyền - Minh Tâm
DSCN1433.JPG
Minh Tâm - Diệu Huyền1 Lời bình
DSCN1434.JPG
Tô Khánh Xuân - TâM - Diệu Huyền - Minh Hương
DSCN1435.JPG
1 Lời bình
DSCN1436.JPG
Diệu Huyền - Tô Khánh Xuân - Tâm1 Lời bình
DSCN1437.JPG
Sỹ Thảo - Diệu Huyền - Minh Hương - Tô Khánh Xuân
DSCN1438.JPG
Sỹ Thảo - Là - Thu - Diệu Huyền - Hương - Xuân - Hùng
DSCN1438.jpg
Bạn cùng lớp Sỹ Thảo - Kiều Là - Thu lê - Diệu Huyền - Minh Hương - Khánh Xuân
DSCN1439.JPG
Kiều Loan - Diệu Huyền - Mai Loan - Thầy Sinh
DSCN1441.JPG
Minh Hương - Diệu Huyền - Mai Loan - Thầy Sinh - Kiều Loan
DSCN1442.JPG
Huệ - Diệu Huyền
DSCN1445.JPG
Hùng - Huệ
DSCN1447.JPG
tổng kết tài chánh ....
DSCN1448.JPG
hi...hi...đếm tiền mệt quá nhưng nêú không đủ tính sao đây ????
DSCN1449.JPG
Hà công Lý đang ngồi đăm chiêu ....Hà công Lý đang suy nghĩ không biết có đủ tiền trả cho nhà Hàng không ?Chắc phải ở lại rửa chén mấy năm quá !!!
DSCN1452.JPG
DSCN1453.JPG
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 002.JPG
Lê Bá Tòng , Thanh , Dat
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 003.JPG
Thạnh , Đạt
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 004.JPG
Tôn Thất Aí Mỹ, Thạnh , Đạt , Tùng , Công ( Con cua Ong Tu )
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 010.JPG
Thu , M.Huong, Thanh, Dat va cac ban
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 017.JPG
Quang, Thanh, Dat, Ton T Ai My, Loc ,Pham N-Hung.
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 019.JPG
Thanh, Ai My, Dieu Hien, Ph N-Hung, Loc va Dat
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 025.JPG
Vu Hung,Dat ,Chi Thu, Thanh.,Hiep
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 027.JPG
Thanh, Loan va Hiep
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 033.JPG
Dung,Dat,Quy,Hiep,Hoa(Tiem Hiep Phong)
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 037.JPG
3 Chang Ngu Lam Phao Thu
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 038.JPG
Ban Hop ca DT
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 041.JPG
Dieu Hien
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 046.JPG
Loan,Thanh,Quy,Dat
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 049.JPG
Ca Si Vu-Hung
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 051.JPG
Truyen Hinh SBTN , Cali
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 055.JPG
Gia dinh Quy
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 058.JPG
Mua Non
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 060.JPG
DT Cake
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 062.JPG
Dat,Pham N Hung,vo chong Loc,Loan, Nhung
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 065.JPG
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 068.JPG
Vo Chong TT Ai My, DH va Dat
DT Khung Troi Ky Niem 2009, Cali 070.JPG
Diệu Huyền và Minh Hương
Imgp2911.jpg
Imgp2917a.jpg
Võ Diệu Huyền
Imgp2940a.jpg
Imgp2941a.jpg
Imgp2945a.jpg
Võ Diệu Huyền
MyPhuong 003a.jpg
Huỳnh thị Cúc - Mỹ Phương
MyPhuong 004a.jpg
Hương - Mỹ Phương
MyPhuong 00a.jpg
Mỹ Phương - Hùng Linh Và anh chị Nguyễn Hà Lộc
48 ảnh trên 1 trang