Trung Học Duy Tân Photo Gallery - Lời bình cuối

 Trung Học Duy Tân Photo Gallery

 photo album của trường trung học Duy Tân - Phan Rang

Home > Sinh Hoạt Phan Rang > Sinh Hoạt Phan Rang 2009 > USA

Lời bình cuối - USA
IMG_1880.jpg
1 Lời bình12/21/09 at 16:44HUONG XUA: Lò bánh căn này đặc biệt ghê .Không biết tìm ở đâu...
DSC03431.jpg
1 Lời bình10/24/09 at 04:23HUONG XUA: Tranh đẹp của thầy Đoàn Mậu
DSC03434.jpg
1 Lời bình10/24/09 at 04:22HUONG XUA: Thầy trò đứng trước tấm tranh đẹp với nét vẽ xuất ...
 
3 ảnh trên 1 trang